Energie Coöperatie Sittard-Geleen
 

Wie zijn wij?

Wij hebben de coöperatieve vereniging Energie Coöperatie Sittard Geleen U.A. (kortweg: ECSG) opgericht om samen met u te werken aan een betaalbare, eigen en duurzame energietoekomst. De vrije markt doet dit niet voor ons. We moeten het zelf doen. De wil is er, het geld ook (we betalen nu toch al onze energierekening!) en ook de techniek om het te kunnen doen. De laatste wordt ook steeds beter en is ook kleinschalig toepasbaar. 

Uitgangspunt van de ECSG is dat alles wat we doen, moet leiden tot een voordeel voor de leden, onze vereniging en Sittard Geleen als gemeenschap. Alleen door samen te werken en collectief aan de slag te gaan, is dit te realiseren. Zo krijgen in onze opzet niet alleen onze leden voordeel, maar bepalen ze ook in welke duurzame projecten door de vereniging geïnvesteerd gaat worden. Door steeds meer energie zelf te gaan produceren, komt er steeds meer geld vrij om niet alleen de leden te bevoordelen, maar ook om duurzame projecten in onze regio te realiseren. Zo dragen we ook bij aan de gemeenschap als geheel. 

ECSG als coöperatieve vereniging betekent dat er leden zijn. Leden kunnen zich via deze website aanmelden. De leden die zich aanmelden worden structureel op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, kunnen straks profiteren van alle diensten en adviezen die nu nog in ontwikkeling zijn en worden uitgenodigd om bij vergaderingen en work-shops  aanwezig te zijn. 

De coöperatieve vereniging is een vereniging met Uitgesloten Aansprakelijkheid (UA). Dat betekent, dat de leden geen enkel risico (met uitzondering van het eigen geïnvesteerd vermogen) lopen omdat zij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor door de vereniging genomen besluiten. 

Het uitgangspunt is dat we altijd een deel van het voordeel dat we behalen doorgeven aan de leden en een deel gebruiken om te investeren in duurzame projecten. De verdeelsleutel hiervoor wordt bepaald door de leden. Hoe meer we dit kunnen doen, hoe meer we samen gaan bereiken en dat is nu juist de manier om straks onze energierekening echt naar beneden te krijgen en onze leefomgeving duurzamer te maken. De productie van deze collectief gespaarde gelden komt direct ten goede aan de leden. Hoe langer je meedoet, hoe groter je voordeel!

Ook willen we de mogelijkheid creëren, dat leden die dat willen, kunnen investeren in gezamenlijke projecten. Naar mate de hoogte van de investering, naar mate men profiteert van de opbrengst van het project. Natuurlijk wordt alles keurig in overeenkomsten vast gelegd.