Energie Coöperatie Sittard-Geleen
 

Onze wind - Onze energie

We gaan zelf windenergie opwekken in Sittard-Geleen!

De Energie Coöperatie wil in samenwerking met de Coöperatie Zuidenwind (www.zuidenwind.org) een windpark van waarschijnlijk 3 windturbines bouwen en beheren in de gemeente Sittard-Geleen. Hiermee gaan we ruim 30 GWh per jaar opwekken, dat is goed voor 8.500 huishoudens en 15.000 ton minder CO2 emissie per jaar!

We willen hier nadrukkelijk de omgeving bij betrekken: samen met de omwonenden stemmen we af waar de molens het beste kunnen komen, met respect voor mens en natuur. Een deel van de opbrengst besteden we aan leefbaarheidsprojecten in de omgeving. Bovendien kan iedereen lid worden van onze coöperatie, en met ons ondernemen in windenergie.

We houden een informatieavond over ons windenergieproject op woensdag 16 december. In verband met de maatregelen tegen het coronavirus houden we deze avond digitaal. U kunt u hiervoor aanmelden met het contactformulier onder vermelding van "Aanmelding infoavond". We zullen uitleggen hoe een windmolen tot stand komt, van planning tot inbedrijfname, en welke rol de coöperatie, haar leden en omwonenden hierin hebben. We zullen ook laten zien wat dit voor de leden en de coöperatie financieel kan opleveren. Uiteraard is er gelegenheid tot vragen stellen.

 

 

In de media: